Welkom op de website van ASC Academy!

Het studiefonds voor Amsterdamse studenten van de UvA en de VU.

De volgende aanvraagperiode is vanaf 15 april 2023 tot en met 1 mei 2023 geopend. Door de situatie omtrent COVID-19 zal de aanvraagperiode van mei 2023 anders verlopen dan voorheen. Wij willen benadrukken onze Stichting er juist in deze periode is om financiële steun te bieden voor studenten en we ernaar streven beurzen uit te keren voor de start van het academisch jaar (2023-2024). Wegens de situatie willen wij jullie wijzen op de volgende voorwaarden:
  • Met het toekennen van een ondersteuningsbedrag willen wij op geen enkele wijze studenten aanzetten of zelfs verplichten tot vertrek naar het buitenland.
  • We zullen aanvragen voor de komende periode wel in behandeling nemen, maar niet uitkeren tot er meer duidelijkheid is. Een voorwaarde voor uitkering is dat jouw studieproject doorgang vindt.
  • Als vertrek naar het buitenland inderdaad uitgesteld moet worden, blijft de toekenning van de A.S.C. Academy 1 jaar geldig. Dat wil zeggen dat bij uitstel de toezegging blijft staan, mits het project uiterlijk in 2024 start. Daarna zal de toezegging komen te vervallen.
  • De student dient ons goed op de hoogte te houden over het verloop en/of uitstel en de eventuele consequenties daarvan.

Door de elkaar opvolgende maatregelen vanuit Den Haag, zoals de invoering van het leenstelsel en de verzwaring van de studielast, wordt het voor studenten steeds moeilijker zichzelf te ontplooien. De lasten worden groter voor de student, en daarbij staat de academische internationalisering hoog in het vaandel van Amsterdamse universiteiten. Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) wil met de oprichting van de Stichting A.S.C. Academy Amsterdamse studenten helpen om zichzelf te ontplooien door bij te dragen aan een bijzonder of prestigieus studie- of onderzoeksproject in binnen- of buitenland.

Twee keer per jaar is er de mogelijkheid voor alle Amsterdamse studenten van de UvA en de VU, een aanvraag te doen voor een bijdrage aan een studie- of onderzoeksproject. De aanvraagdeadlines zijn zo gesteld dat begonnen kan worden aan het project per 1 februari of 1 september. De aanvraag is voor een bijzonder, dan wel prestigieus, studie- of onderzoeksproject in binnen- of buitenland. Het project valt onder een van de categorieën stage, studie, promotie of onderzoek. De Raad van Toewijzing, bestaande uit prominente academici, zal de aanvragen toetsen.

De Stichting A.S.C. Academy is opgericht in juni 2013 en heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van Wet Inkomstenbelasting. Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling