Aanvraag indienen

De volgende aanvraagperiode is vanaf  15 april 2023 tot en met 1 mei 2023 geopend.

Door de situatie omtrent COVID-19 zal de aanvraagperiode van mei 2023 anders verlopen dan voorheen. Wij willen benadrukken onze Stichting er juist in deze periode is om financiële steun te bieden voor studenten en we ernaar streven beurzen uit te keren voor de start van het academisch jaar (2023-2024). Wegens de situatie willen wij jullie wijzen op de volgende voorwaarden:

 • Met het toekennen van een ondersteuningsbedrag willen wij op geen enkele wijze studenten aanzetten of zelfs verplichten tot vertrek naar het buitenland.
 • We zullen aanvragen voor de komende periode wel in behandeling nemen, maar niet uitkeren tot er meer duidelijkheid is. Een voorwaarde voor uitkering is dat jouw studieproject doorgang vindt.
 • Als vertrek naar het buitenland inderdaad uitgesteld moet worden, blijft de toekenning van de A.S.C. Academy 1 jaar geldig. Dat wil zeggen dat bij uitstel de toezegging blijft staan, mits het project uiterlijk in 2023 start. Daarna zal de toezegging komen te vervallen.
 • De student dient ons goed op de hoogte te houden over het verloop en/of uitstel en de eventuele consequenties daarvan.

De volgende documenten dienen geüpload te worden:

Het aanmeldformulier.
Deze kan je hier vinden.

Een concrete subsidievraag met motivatie, ondertekening en datering.
In de motivatiebrief staat waarom het project van aanvullende (academische) waarde op de huidige studie is en welke doelen de student denkt te verwezenlijken. Daarnaast geeft deze brief antwoord op de vraag, indien aan de orde, waarom de student in het buitenland wil studeren, hoe de student zich heeft voorbereid, wat de afwegingen zijn geweest om te kiezen voor een bepaalde universiteit of land en wat de verwachtingen van de aanvrager zijn. Kortom: de motivatiebrief maakt met enthousiasme en overtuiging duidelijk dat het beursbedrag goed besteed wordt.

Een recent CV.

Een uitdraai van de recente studieresultaten.
Waaruit blijkt dat de aanvrager op het moment van vertrek minimaal 100 studiepunten heeft behaald. Mocht het niet mogelijk zijn om op het moment van aanvragen een uitdraai met de vereiste 100 punten aan te leveren, dan dient de aanvrager een toelichting te geven waaruit blijkt dat de aanvrager op het moment van vertrek de 100 punten zal hebben behaald. Voor vertrek dient de aanvrager deze uitdraai na te sturen aan de A.S.C. Academy.

Een gespecificeerde begroting.

De begroting geeft een overzicht van de inkomsten en de uitgaven. Dit bestand kan je hier vinden.

Een persoonlijke, op de aanvrager toegespitste, aanbevelingsbrief van minimaal één docent die betrokken is bij de opleiding van de student.

Een Bewijs van Toelating van de te bezoeken (buitenlandse) universiteit.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw bericht

  Aanmeldformulier

  CV

  Motivatiebrief (max. 1 A4)

  Begroting

  Aanbevelingsbrief (bij voorkeur een persoonlijke aanbevelingsbrief van een docent dan een onpersoonlijke aanbevelingsbrief van een bekende/beroemde docent)

  Bewijs van toelating

  Studieresultaten

  Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd