De volgende aanvraagperiode is vanaf  1 november 2019 tot en met 30 november 2019 geopend.

De volgende documenten dienen geüpload te worden:

•Het aanmeldformulier.
Deze kan je hier vinden.

•Een concrete subsidievraag met motivatie, ondertekening en datering.
In de motivatiebrief staat waarom het project van aanvullende (academische) waarde op de huidige studie is en welke doelen de student denkt te verwezenlijken. Daarnaast geeft deze brief antwoord op de vraag, indien aan de orde, waarom de student in het buitenland wil studeren, hoe de student zich heeft voorbereid, wat de afwegingen zijn geweest om te kiezen voor een bepaalde universiteit of land en wat de verwachtingen van de aanvrager zijn. Kortom: de motivatiebrief maakt met enthousiasme en overtuiging duidelijk dat het beursbedrag goed besteed wordt.

• Een recent CV.

• Een uitdraai van de recente studieresultaten.
Waaruit blijkt dat de aanvrager op het moment van vertrek minimaal 100 studiepunten heeft behaald. Mocht het niet mogelijk zijn om op het moment van aanvragen een uitdraai met de vereiste 100 punten aan te leveren, dan dient de aanvrager een toelichting te geven waaruit blijkt dat de aanvrager op het moment van vertrek de 100 punten zal hebben behaald. Voor vertrek dient de aanvrager deze uitdraai na te sturen aan de A.S.C. Academy.

• Een gespecificeerde begroting.

De begroting geeft een overzicht van de inkomsten en de uitgaven. Dit bestand kan je hier vinden.

• Een persoonlijke, op de aanvrager toegespitste, aanbevelingsbrief van minimaal één docent die betrokken is bij de opleiding van de student.

• Een Bewijs van Toelating van de te bezoeken (buitenlandse) universiteit.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw bericht

Aanmeldformulier

CV

Motivatiebrief (max. 1 A4)

Begroting

Aanbevelingsbrief (bij voorkeur een persoonlijke aanbevelingsbrief van een docent dan een onpersoonlijke aanbevelingsbrief van een bekende/beroemde docent)

Bewijs van toelating

Studieresultaten

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.