Het bestuur zal in de breedste zin van het woord het studiefonds en haar stichting besturen. Tevens is zij eindverantwoordelijk in het accorderen van beurzen naar het advies van de Raad van Toewijzing. Het bestuur bestaat uit minstens twee actieve leden van het A.S.C./A.V.S.V.

Bestuur 2018-2019:

Voorzitter: Dhr. N. (Nils) Beijeman, I.S.S.A. h.t. Rector
Secretaris: Mw.  A.C.M. (Anniek) Schreuder, I.S.S.A. h.t. Assessor Secundus
Penningmeester: Dhr. Mr. J.W. Lubbers