Bestuur

Het bestuur zal in de breedste zin van het woord het studiefonds en haar stichting besturen. Tevens is zij eindverantwoordelijk in het accorderen van beurzen naar het advies van de Raad van Toewijzing. Het bestuur bestaat uit minstens twee actieve leden van het A.S.C./A.V.S.V.

Bestuur 2020-2021:

Voorzitter: Annemijn D. Oskam, I.S.S.A. h.t. Assessor Secundus

Secretaris: Wouter A.A. Vossen, I.S.S.A. h.t. Assessor Secundus

Penningmeester: Michel van Agt