ANBI

De Stichting A.S.C. Academy heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van Wet Inkomstenbelasting. Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut.

De uit te delen beurzen vanuit de A.S.C. Academy zijn volledig afhankelijk van donaties.

Wilt u donateur worden? Mail dan naar info@ascacademy.nl