Raad van Toewijzing

De Raad van Toewijzing neemt de aanvragen in behandeling en brengt een advies uit aan het Bestuur over het toekennen van de beurzen. De RvT behelst tenminste vijf leden, al dan niet reünist van het A.S.C./A.V.S.V. De RvT zal bestaan uit prominente academici die zich betrokken voelen bij de Amsterdamse student. De leden van de Raad van Toewijzing zijn vertegenwoordigers van de Universiteit van Amsterdam of van de Vrije Universiteit.

Raad van Toewijzing:

Dhr. mr. P.N. van Sprang M.C.LL, directeur Marketing & Communicatie FEB UvA

Prof. dr. S.A.J. Chamuleau, hoogleraar algemene Cardiologie

Mw B. Heilbron, Transaction lawyer bij Loyens & Loeff N.V.

Drs. M. van der Meij, Alumni Office and Amsterdam University Fund

Mw. M.J. Semeijns de Vries van Doesburgh promovendus aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Anton Pannekoek Institute of Astronomy

De Raad van Toewijzing zal niet meestemmen als het dispuutsleden, familieleden en dergelijke betreft.