Wat is Stichting A.S.C. Academy?

Door de elkaar opvolgende maatregelen vanuit Den Haag, zoals de invoering van het leenstelsel en de verzwaring van de studielast, wordt het voor studenten steeds moeilijker zichzelf te ontplooien. De lasten worden groter voor de student, en daarbij staat de academische internationalisering hoog in het vaandel van Amsterdamse universiteiten. Het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) wil met de oprichting van de Stichting A.S.C. Academy Amsterdamse studenten helpen om zichzelf te ontplooien door bij te dragen aan een bijzonder of prestigieus studie- of onderzoeksproject in binnen- of buitenland. Twee keer per jaar is er de mogelijkheid voor studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit een aanvraag te doen voor een bijdrage aan een studie- of onderzoeksproject. De aanvraagdeadlines zijn zo gesteld dat begonnen kan worden aan het project per 1 februari of 1 september. De aanvraag is voor een bijzonder, dan wel prestigieus, studie- of onderzoeksproject in binnen- of buitenland. Het project valt onder een van de categorieën stage, studie, promotie of onderzoek. De Raad van Toewijzing, bestaande uit prominente academici, zal de aanvragen toetsen. De Stichting A.S.C. Academy is opgericht in juni 2013 en heeft de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van Wet Inkomstenbelasting. Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut